Kosanović group D.O.O.

kosanovicgroup

Kosanović group DOO je preduzeće za reciklažu metala i u vezi sa tim bavi se sakupljanjem, preradom i prometom metalnog otpada u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini.

U skladu sa tim naše preduzeće poseduje sve neophodne dozvole i odobrenja za otkup, transport, skladištenje i preradu različitih vrsta sekundarnih sirovina.

Preduzeće je posvećeno i strogo orijentisano na poštovanje svih institucionalnih, regulatornih i ekoloških okvira koji se odnose na reciklažnu industriju kako u Srbiji tako i šire.

Koristeći svoja dugogodišnja iskustva u upravjanju otpadom naše preduzeće takođe pruža logističku podršku industriji sa predlogom rešenja za različite vrste i tokove otpada.


Napomena: Stranica je trenutno u izradi. Naše kontakt podatke možete videti ovde!